Gerekli Havuz Özellikleri

Gerekli Havuz Özellikleri

Havuz Suyunun Özellikleri

Havuz suyu temiz, berrak, tortusuz olmalı, havuzun en derin noktası net olarak görünmelidir.
Havuz suyu arıtımdan geçmeli ve havuza verilen su devamlı olarak klorlanmalıdır.
Havuz suyunun klor miktarı gün içinde kontrol edilmelidir.
Havuz suyuna ait analiz sonuçları halkın görebileceği bir yerde asılı olmalıdır.
Havuzun Fiziki Özellikleri

Havuzun köşeleri kazaları engellemek için kavisli olmalıdır.
Taban ve duvarlar açık renkli malzeme ile yapılmış olmalıdır
Taban ve duvarlar kolay temizlenebilir malzemeden olmalıdır.
Havuzun etrafında ve bütün çevresi boyunca taşma oluğu bulunmalıdır.
Taşma oluğu azami su seviyesinde olmalıdır.
Havuzun kenarında karşılıklı en az 2 merdiven bulunmalıdır.
Merdivenlerin 2 yanı tutamaklı olmalıdır.
Havuzda atlama kulesi varsa çok sağlam, sarsılmayacak malzemeden yapılmış olmalıdır.
Havuz ve havuzun gezinti yeri taban malzemesi kaygan olmamalıdır.
Havuzun gezinti yerindeki su ve pislikler havuza akar konumda olmamalıdır.
Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı soyunma kabinleri olmalıdır.
Soyunma yerlerinin havalandırması yeterli olmalıdır.
Havuzun Hijyenik Özellikleri

Havuza girmeden önce duş alınmalıdır.
Havuza girmeden önce, içerisi dezenfaktan bir mayi ile doldurulmuş bir ayak yıkama havuzundan geçilmelidir.
Kadın ve erkek tuvaletleri ayrı olmalıdır.
Havuzda Güvenlik Tedbirleri

İp, simit vb malzeme havuz suyu üzerinde olmalıdır.
İlkyardım görevlisi olmalıdır.
Havuzun derinliğini gösterir işaretler havuz yan duvarında olmalıdır.
Havuzun en derin yerinde bulunan seki diski görünür olmalıdır.
Kapalı Yüzme Havuzlarının Işık ve Havalandırılması

Geceleri bol ışık temin edilmelidir.
Havuzun içi gizli elektrik lambalarıyla aydınlatılmış olmalıdır.
Soyunma ve giyinme yerleri yeterli derecede aydınlatılmış olmalıdır.
Havalandırılması yeterli olmalıdır.
Kışın ısıtma yeterli olmalıdır.
Kışın kullanılıyor ise yüzme havuzu ile soyunma yerlerinin sıcaklığını düşürmeden devamlı olarak havalandıran bir tertibat olmalıdır.
Açık Yüzme Havuzunun Konumu

Havuz yeterince güneş almalıdır.
Çevre kirliğinden uzak olmalıdır.

× Canlı Sohbet